Opartisk och kostnadsfri service från 49 kommuner i Västra Götaland

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende service från din kommun och finansieras av Energimyndigheten. Rådgivarna erbjuder hjälp till dem som vill ”minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, minska sina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt”.

De vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare, föreningar och organisationer. För att komma i kontakt med din lokala energi- och klimatrådgivare kan du besöka din kommuns hemsida eller klicka på länken här ovan.

Energi- och klimatrådgivningen finns i samtliga kommuner i Västra götalandsregionen.