Under 2019 valde man att titta närmare på att åtgärda sin belysning som är en stor energi- och utgiftspost för klubben. Klubben har under ett antal år haft återkommande träffar och samarbete med Dalslands energi- och klimatrådgivare för att minska sin energianvändning.

Hallen har tre tennisbanor. Belysningen i hallarna kan tändas i hel- och halvljus och styrs av rörelsesensor som släcker ned när det inte är någon aktivitet på banorna. Denna tänds ibland ”ofrivilligt” när det är aktivitet i närområdet till banorna. Nuvarande belysning består av 44 armaturer per bana med 3x58W lysrör i varje. Total belysningseffekt per bana (exkl. drivdon) är alltså 44x3x58=7,66 kW. Banorna har aktiviteter/är bokade i snitt 125 timmar per vecka (ca 42 tim./bana*vecka) över året. Vilket innebär att den årliga energianvändningen för tennisbanornas belysning uppgår till 49 790 kWh, ca 40% av den totala årsförbrukningen i lokalerna (ca 115 000 kWh).

Åtgärder

Med modern LED teknik och styrning kan lika bra, eller bättre ljus produceras betydligt energieffektivare idag. Åmåls tennisklubb har hört sig för med andra klubbar, gjort studiebesök och tagit in offert från LED Energy Nordic AB som levererat belysnings-system till andra tennisklubbar. Offererad belysningsanläggning ger ett likvärdigt, eller bättre ljus med 22 armaturer x 200W = 4,4 kW per bana. Med samma beläggning som ovan på banorna innebär detta energianvändningen skulle reduceras till 28 600 kWh/år för belysningen till tennisbanorna. Att dessutom få kopplat styrsystemet för belysningen till bokningssystemet kan ge ytterligare besparing då de ”ofrivilliga” tändningarna reduceras. Klubben har sökt stöd hos riksidrottsförbundet för att kunna genomföra denna åtgärd.

Kommun: Åmåls kommun. Energi- och klimatrådgivare: Jonny Leandersson och Jenny Christensen.