Objektet har varit en byggnad uppvärmd med direktverkande el innehållande klubbhus, omklädningsrum med (bristfällig ventilation), bastu m.m. samt ett elljusspår på 2,5 km med 125 belysningspunkter som var en stor utgift för föreningen, men det fanns heller inga pengar till investeringar.

Under 2018/2019 gjordes en kraftsamling då man sökte stöd hos stöd hos kommunen och allmänna arvsfonden för de åtgärder som rekommenderats. Till en början åtgärdades elljusspåret där 125 Watts glödlampor/armaturer byttes till 35 Watts LED. Som en extra bonus gav den energieffektiva belysningen ett klart bättre ljus än tidigare. Under sommaren 2019 installerades ny ventilation, vattenburet värmesystem och med värmepump (jordvärme). Före åtgärderna nyttjade man mellan 75 000 och 90 000 kWh/år. Efter åtgärderna uppskattar man komma till ca 25 000 – 30 000 kWh.

Energi- och miljöåtgärder motionsgården Tavlan hösten 2019 – Dals-Eds kommun (dalsed.se)

Kommun och EKR: Ed. Angelika Samuelsson.