Utöver dessa hallar finns även tillgång till gym, café, affär, solarium, dusch, bastu och omklädningsrum. Fastigheten saknar vattenburen värme och hade under 2015 gas som eftervärme för ventilationsaggregatet samt cirka 14st luft/luftvärmepumpar för uppvärmning. Äldre typ av belysning användes och varmvattnet bereds nattetid i stor beredare.

Göteborgs Stad energi- och klimatrådgivare kom i kontakt med Alelyckans Sportcenter, och ett platsbesök genomfördes då företaget hade ambitionen att sänka elanvändningen och bidra till en bättre miljö. Åtgärder som byte av belysning, bättre styrning på ventilationen samt installation av solceller var några punkter som berördes.

Resultat: Företaget har sedan dess genomfört många åtgärder som har gett en total årlig energibesparing med cirka 75 000 kWh! Idag finns totalt 8st nya luft/luftvärmepumpar och LED-belysning är installerat i cafét samt på alla tennisbanorna. De vill dock göra ännu mer, övrig belysning kommer successivt att bytas ut och det finns också stort intresse i att installera solceller framöver. Vidare kontakt med Göteborgs Stads energi- och klimatrådgivare är inplanerat och högt uppskattat.

EKR och kommun: Mats Danielsson, Lars Hällentorp och Björn Lundqvist Göteborg, Partille och Öckerö, 031-368 39 50.