Verksamheten med ca 25 anställda bedrivs i en egen industribyggnad i Kållered. Företaget har i många år arbetat mycket aktivt med hållbarhetsfrågor och har bland annat valt att miljödiplomera sig. PPV har även haft kontakt med Mölndals stads energi- och klimatrådgivning flera gånger genom åren, bl a rörande belysning och möjligheterna till solel. Efter flera olika medvetna energiåtgärder hade företagets årliga energianvändning minskat kraftigt – men man ville nå ännu längre.

Resultat: Nyligen har PPV bytt ut stora delar av företagets belysning till energieffektiv LED-belysning med gott resultat, både när det gäller arbetsmiljö och energi. Inom kort kommer en mycket stor solelanläggning med 432 paneler att installeras på byggnadens tak. Toppeffekten blir 145 kW och årsproduktionen närmare 140 000 kWh el.

EKR och kommun: Ragnar Uppström, Mölndals stad, 031-315 13 30.