Med en stark miljöprofil ville man bli av med sitt oljeberoende och arbeta mer med förnybar energi.

Resultat: Företaget beslutade sig att byta ut sina oljepannor mot luft/vatten värmepumpar i samband med en utbyggnad av anläggningen med fler växthus. Samtidigt installerade man   37 kWp solceller med en årlig produktion på ca. 34 000 kWh vilket man till största delen använder i produktionen. Man räknar med en energibesparing på ca. 70 000 kWh/år med de åtgärder som hittills är genomförda och dessutom en rejäl nedgång i Co2 ekvivalenter. Projektet slutfördes under mars 2020.

EKR och kommun: Mats Danielsson, Lars Hällentorp och Björn Lundqvist Göteborg, Partille och Öckerö 031-368 39 50.