Tennisklubben valde att först gå vidare med att åtgärda belysningen vid själva tennisbanorna. Eftersom belysningsarmaturerna var i tillräckligt gott skick beslutade man att välja alternativet att bara ersätta de konventionella lysrören med LED-lysrör. En installatör fick göra en provinstallation vid en av banorna.

Resultat: Man blev så nöjda med provinstallationen att man gick vidare och bytte till LED-lysrör vid alla banor. Den årliga elanvändningen för belysning minskade med ungefär 70 000 kWh. Med hjälp av Mölndals energi- och klimatrådgivning sökte klubben stöd för åtgärden från Riksidrottsförbundet, vilket man beviljades.

EKR och kommun: Ragnar Uppström, Mölndals stad, 031-315 13 30.