De kontaktade energirådgivningen första gången för ca 13 år sedan för att få hjälp att sänka sin energianvändning. Företaget gjorde då av med ca. 50 mᶾ eldningsolja till uppvärmning och till tillverkningsprocessen. Belysningen var omodern och dags att byta. Vi har sedan dess varit på företaget två-tre gånger med uppdrag att sänka deras energianvändning. Lokalerna och processen värms med olja.

Resultat: Idag har man isolerat hela fabriksbyggnaden, byggt luftsluss för in och utlastning, nya fönster i kontorsdel, installerat armaturer med T5-rör. Man har sänkt sin oljeförbrukning från 50 mᶾ till 25 mᶾ/år.

Nu planerar man för att byta ut sin oljepanna mot värmepumpar. Man avvaktar eftersom deras ångpanna börjar bli till åren och man skall då ta ett helhetsgrepp på uppvärmningen.

EKR och kommun: Roger Stenström. Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner.