Ett stort hinder för energihushållning i enfamiljhus är att många husägare har för små kunskaper om hur byggnaden är tänkt att fungera. De olika systemen som el, värme, avlopp, klimatskal, dränering och ventilation samverkar för att ge hög boendekomfort och låg energianvändning. Vid rådgivningar till hushåll är det vanligt att den rådsökande håller masken men att råden inte är begripliga eftersom husägarnas förförståelse av byggnaden är för dålig.

”Första huset” har funnits sedan 2013 och varit mycket uppskattad av deltagarna.

Efter att ha deltagit i ”Första huset” är deltagarna bättre rustade för att se efter sitt hus och därmed undvika onödiga byggnadsskador och energislöseri. De delar även gärna med sig av nya kunskaper till släkt och vänner.

EKR och kommun: Jonas Dahl, Alingsås kommun.