Du kan söka pengar för fysiska investeringar med stor klimatnytta. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig genom processen.

Klimatklivet har hittills haft öppet för ansökningar två gånger under 2022.

Nästa ansökningsperiod är planerad till 23 augusti–8 september 2022.

Ansök hos länsstyrelsen

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. E-tjänsten är tillgänglig under ansökningsperioderna.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet