Energimyndigheten har avsatt 652 800 kronor till projektet ”Klimatsmarta boenden och destinationer vid Hornborgasjön och Vallebygden”, vilket har som mål att öka hållbarheten hos områdets besöksnäring. Detta pågår under 2022 och drivs av energi- och klimatrådgivningen i Falköping, Skara och Skövde.

Bidraget har i stort fördelats på tre olika åtgärder: hyrcyklar, hållbarhetshandbok och föreläsningar.

–  En stor peng av projektbudgeten går till cyklar eftersom vi vill att man ska ta sig fram hållbart inom området, säger Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare i Falköping samt ledare av projektet.

Han fortsätter:

–  Det är enkelt att få ut data över antal uthyrningar och hur långt cyklarna har gått, så vi hoppas att någon lokal entreprenör ska se nyttan inför framtiden och ta över cykeluthyrningen efter projektets slut.

Hyrcyklarna finns tillgängliga från 16 maj till och med 19 september. Dessa går att hyra via appen TIER – antingen vid busshållplatsen inne i Varnhem eller vid affären i Broddetorp.

Övriga satsningar

Hållbarhetshandboken har tagits fram specifikt för detta projekt av energi- och klimatrådgivningen i Skövde, Skara och Falköping, tillsammans med Visit Hornborgasjön. Den delas ut till företag i besöksnäringen i regionen och går igenom såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet, med information och checklistor för varje del.

–  Vi tycker det är viktigt att täcka alla bitar. Även om man tycker att man gör ett bra jobb med mycket, så finns det alltid punkter där man kan göra mer, säger Viktor Bood Rijal, energi- och klimatrådgivare i Skövde.

–  Många bäckar små, som man brukar säga. Allt hänger ihop. Det handlar inte bara om att det gynnar vår jord och klimat, utan samhällets och det egna företagets ekonomi också, säger Raéd Alwan.

Även föreläsningarna som erbjuds är fördelade på de olika hållbarhetsområdena. Dessa finns att tillgå digitalt genom kontakt med Thomas Skagenborg.

Resultat

Anki Rundquist driver FalbygdsTurism. Via sitt företag erbjuder hon guidningar och upplevelser i Falköping, Skaraborg och Västergötland. Redan innan projektet om hållbar turism omkring Hornborgasjön startade jobbade hon aktivt med detta, bland annat genom att anpassa turerna efter säsong.

Hon berättar vidare att energi- och klimatrådgivare från kommunerna har gjort hembesök hos henne och gett många goda råd och tips på hur man kan tänka hållbart ur olika perspektiv. Nu funderar Anki Rundquist på att bygga ett klimatsmart turismboende på tomten och att återskapa den våtmark som tidigare fanns där.

–  Jag är också tacksam för de matnyttiga föreläsningar som erbjuds inom projektet. Är hittills väldigt nöjd och ser fram emot fortsättningen, säger hon.

Ankis verksamhet är ett bra exempel på hur projektet kan göra skillnad. Huvudsyftet är just att få företag inom besöksnäringen att börja tänka på dessa frågor och skapa en medvetenhet om den skillnad som vart och ett av dem kan göra.

–  Vi har inga hårda mål, utan vill bara nå ut till så många som möjligt inom denna målgrupp och komma i gång med arbetet. Förhoppningsvis får det spridning efteråt, säger Viktor Bood Rijal.

Projektet avslutas vid årsskiftet. 8 november anordnas därför en workshop, där ansvariga parter återkopplar om hur det har gått och delar sina visioner för framtiden. De erbjuder samtidigt en föreläsning om solcellspaneler och elbilar.