Riksidrottsförbundet (RF-Sisu) har varje år ett stödpaket till idrottsföreningar som heter anläggningsstöd. Där finns ett specifikt stöd för energi- och miljöprojekt som idrottsföreningar kan söka för ganska många olika energiåtgärder. En förutsättning för att ansökan ska kunna behandlas är att idrottsföreningen bifogar ett utlåtande om åtgärdens lämplighet. Detta kan en kommunal Energi- och klimatrådgivare hjälpa till med!

Datum för ansökan för 2023 är inte spikade ännu, men så här såg det ut för Västra Götalands del för 2022:

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/bidragochstod/ekonomisktstod/projektstodifanlaggning/

och här finns mer info:

https://www.rf.se/bidragochstod/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillenergi-ochmiljoprojekt/

Titta även gärna på denna inspelning:

https://www.youtube.com/watch?v=Pery1Wv9ovk