Källa: www.boras.se

– Beslutet visar att Borås Stad inser värdet och betydelsen av föreningarna och dess förmåga att överleva framåt, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Det ekonomiska stödet innebär att föreningar med rörliga elavtal får 75 öre per kilowattimme i bidrag. Maxtaket för bidraget är 75 000 kronor per förening. Totalt handlar det om ett stöd på 1,2 miljoner kronor som betalas ut i december 2022.

De som får bidraget är föreningar som är bidragsberättigade inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. I dagsläget rör det sig om cirka 55 föreningar, till exempel Borås GIF, Borås Golfklubb, Friskis & svettis och IK Ymer.

– Våra många föreningar är viktiga för folkhälsan och de bidrar i hög grad till ökad livskvalitet för invånare i alla åldrar. I en situation där många nu drabbas hårt av skyhöga elpriser är det angeläget för oss att göra vad vi kan från stadens sida för att hjälpa föreningarna att kunna upprätthålla sin verksamhet så att de inte tvingas stänga ner, säger Magnus Sjödahl (KD), vice ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Under hösten har Fritids- och folkhälsoförvaltningen skickat ut en enkät till föreningar som är bidragsberättigade. I enkäten har föreningarna svarat på frågor om lokaler, elförbrukning och elavtal. Enkätsvaren ligger till grund för utbetalningarna av bidraget. Men föreningar med rörliga elavtal, som verkar inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde och som inte besvarat enkäten kan fortfarande under en begränsad tid kontakta förvaltningen.

Stödet kommer dock med krav på motprestationer. De föreningar som tar emot stödet ska kontakta Borås Stads energirådgivare för förslag på energisparande åtgärder och i slutet av 2023 ska de redovisa sin elförbrukning och hur den har förändrats.

– Vi är imponerade av hur föreningarna redan nu har arbetat med sin energioptimering och detta blir ännu en del i det arbetet. Från förvaltningens sida är elstöd en ovanlig åtgärd. Men vi har gjort en omvärldsanalys och kommit fram till att det här är en bra modell som ryms inom budgeten, säger Ola Svensson, verksamhetschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Artikeln publicerades:

Borås Stad betalar ut ekonomiskt stöd till föreningar med rörliga elavtal – Borås Stad (boras.se)