Under 2022 har vi även haft ett nytt anbudsförfarande för publik laddinfrastruktur där vi fått in totalt 62 anbud under våra två anbudsperioder, även det flest av alla län.

I budgetpropositionen för 2023 framgår det att Klimatklivet kommer fortsätta och har fått förstärkning med 400 miljoner kronor för laddinfrastruktur. Naturvårdsverket planerar nu för arbetet under det kommande året. Mer information kommer när beslut om regleringsbrev för Naturvårdsverket och länsstyrelserna för 2023 är fattade.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar