Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete.

Du kan välja om du vill följa vår steg för steg-guide för ett systematiskt arbetssätt eller om du behöver fördjupa dina kunskaper inom något område för att utveckla företagets redan befintliga energiarbete.

Under verktyg i arbetet hittar du bland annat ett Test av nuläge för att se var ditt företag befinner sig idag. Eller varför inte ta del av våra populära mallar, enkla checklistor och webbutbildningar.

På sidan Genomför åtgärder finns en rad exempel på energibesparande åtgärder som går att genomföra utan investering och som kan få genomslag på kort tid. Guiden innehåller också korta filmer där företagsrepresentanter och experter delar med sig av sina tips och erfarenheter av energieffektivisering i företag.

TILL FÖRETAGSGUIDEN >>