Solelportalen är en informationsplattform för dig som är intresserad av att skaffa solceller till ditt hus eller din fastighet. Du kan läsa igenom alla portalens kapitel från början till slut eller välja de delar som intresserar dig mest.

Portalens innehåll riktar sig till småhusägare/villaägare och näringsidkande fastighetsägare. Målsättningen är att underlätta för er att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten.

Solelportalen är framtagen i samråd med Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket, Boverket och Skatteverket. Till stöd i arbetet har det även funnits ett ”användarråd” med representanter från ett flertal berörda företag och organisationer. De externa parter som Energimyndigheten hänvisar till genom solelportalen ansvarar för den information som visas på deras respektive webbplatser.

TILL SOLELEPORTALEN >>