​Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Det kan sökas från och med idag, den 6 mars, till och med 17 april 2023. Det går till företag i hela Sverige som har en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona och därför räknas som elintensiva.

För att företaget ska ha rätt till stödet ska de ha genomfört eller planerat åtgärder för att energieffektivisera. Genom att arbeta med energieffektivisering blir företagen mindre sårbara vid höga elpriser. Energieffektivisering är dessutom en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart energisystem.

Läs nyheten i sin helhet på Energimyndighetens webbplats​

Elkostnadsstöd för elintensiva företag