Den första omgången elstöd, för perioden september 2021 till och med oktober 2022, har betalats ut av Försäkringskassan under februari och mars. Snart väntar nästa omgång elstöd, för november och december 2022. Detta stöd gäller 80 procent av din totala elförbrukning under dessa två månader.

Exakt tidpunkt för utbetalningen är ännu inte fastställd men

 • Elstödet kommer att börja betalas ut under våren.
 • Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen.
 • Utbetalningen sker automatiskt, du behöver alltså inte göra någon form av ansökan.
 • Utbetalningen sker liksom förra gången till det konto som du har anmält till Swedbanks kontoregister. Läs mer här: Kontoregister – anmäl konto
 • Ersättningen är 80 procent av din totala förbrukning under november och december 2022.

Det nya elstödet gäller för hushåll och dödsbon i hela Sverige. Stödet delas ut per elanläggning och elområde:

 • Du får elstöd för 80 procent av den el du förbrukade under november och december 2022, som inte överstiger 18 000 kWh.
 • Elstödet går till det personnummer eller samordningsnummer som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 (den så kallade brytpunkten).
 • Elstödets storlek är olika för de fyra elområdena, med högst stöd för Elområde 4 där Skåne ingår.

Så här kan du räkna ut hur mycket stöd du kommer få:

Du kan redan nu räkna ut hur mycket pengar du kommer att få i elstöd. Ta reda på din totala elförbrukning i kWh (kilowattimmar) för november och december 2022. Sätt in summan av din elförbrukning i november och december där det står ”Elförbrukning i kWh” i nedanstående uträkningsmodell.

 • Elområde 1: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 0,90 kr.
 • Elområde 2: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 0,90 kr.
 • Elområde 3: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 1,26 kr.
 • Elområde 4: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 1,29 kr

Räkneexempel:
Ett hushåll har haft en total förbrukning på 5 000 kWh under perioden november–december 2022. Då blir elstödet:

 • Elområde 1: 5 000 x 0,8 x 0,9 = 3 600 kr
 • Elområde 2: 5 000 x 0,8 x 0,9 = 3 600 kr
 • Elområde 3: 5 000 x 0,8 x 1,26 = 5 040 kr
 • Elområde 4: 5 000 x 0,8 x 1,29 = 5 160 kr

Mer allmän information om elstödet finns på regeringens hemsida: Frågor och svar om elstöd till hushåll – Regeringen.se