Längre fram i år kommer en liknande guide för flerbostadshus. Det är viktigt att lära känna sitt hus för att kunna välja rätt åtgärder. Guiden informerar bland annat om lönsamhet och finansiering, vilka hänsyn som man bör ta, regler och tillstånd för olika åtgärder, hur man upphandlar tjänster och sedan bygger och underhåller sitt hus.

Du hittar guiden här: Energiguiden – Boverket