Förening

Att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi kan göra att er förening både minskar sina kostnader och påverkar miljön mindre. Många små energiförluster leder ofta till stora kostnader.

En grundläggande sammanställning av energianvändningen behöver varken vara svår eller komplicerad. Steg ett kan vara en enkel översyn av energianvändningen och steg två en grundläggande energikartläggning. Med en energikartläggning får ni en bra översyn av verksamhetens totala energianvändning, hur mycket energi som tillförs och som används och hur den fördelas på olika delar av verksamheten. Kartläggningen ger också förslag på åtgärder för att energieffektivisera exempelvis belysningen, ventilationen, värmesystemet etc.

Du som bedriver en verksamhet har även ett ansvar över energihushållning och ska i första hand använda förnybara energikällor enligt svensk miljölagstiftning.

Ta hjälp av energi- och klimatrådgivarna
Energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga via telefon, e-post eller besök. Vid besök hos föreningar går vi igenom er energianvändning övergripande och identifierar de mest akuta åtgärderna och ger förslag på hur ni kan arbeta vidare. Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb och går inte in på detaljer som i en energikartläggning, men det är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet.

Bidrag från din kommun?

En del kommuner går just nu in och stöttar extra till föreningar pga energiläget i Sverige och de höga elpriserna. Prata med din kommun för att se vad de kan stötta med.

Sök pengar för energieffektivisering

Energifonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd och därför ska stödet sökas innan åtgärder påbörjats. Exempel på åtgärder som föreningen kan söka stöd för är effektiviseringsåtgärder för belysning, vitvaror, ventilationsanläggningar men även åtgärder för att minska elanvändningen vid uppvärmning kan få stöd från fonden. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Klimatklivet. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Stöd ges till fysiska investeringar med stor klimatnytta. Läs mer på: naturvardsverket.se

I budgetpropositionen för 2023 framgår det att Klimatklivet kommer fortsätta och har fått förstärkning med 400 miljoner kronor för laddinfrastruktur. Naturvårdsverket planerar nu för arbetet under det kommande året.

Solelportalen – vägledning om solceller

Funderar du på att skaffa solceller? Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Klimatklivet fortsätter under 2023

2022 blev ett rekordår för Klimatklivet på nationell nivå och årets sista ansökningsomgång slog rekord både i antal inlämnade ansökningar och sökt stödsumma. Västra Götaland har fått in hela 264 ansökningar under årets tre ansökningsperioder vilket är flest av alla län.

Tennisklubb i nytt ljus

Mölndals Tennisklubb har en egen hall med fyra inomhusbanor. Som ett led i att minska klubbens kostnader och miljöpåverkan tog man kontakt med energi- och klimatrådgivningen. Efter ett rådgivningsbesök i byggnaden fick klubben förslag på åtgärder rörande både uppvärmning, ventilation och belysning.

Alelyckans Sportcenter satsar och vinner

AB Alelyckans Sportcenter invigdes hösten 1974 och är en sporthall för många olika typer av aktiviteter så som badminton, tennis, squash, innebandy m.m.

Eds SK-Motionsgården Tavlan

Ibland kan det ta flera år av insatser innan åtgärder kommer till stånd. Som till exempel på skidklubben i Dals-Ed där energi- och klimatrådgivningen varit på besök vid ett flertal tillfällen under en tioårsperiod.

Åmåls Tennisklubb

Åmåls tennisklubb har genomfört ett flertal åtgärder bl.a. för att minska sina ventilations- och värmeförbrukningar.