Företagsrådgivning

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är?

Vill du minska ditt företags kostnader, samtidigt som du bidrar till en bättre gemensam miljö? Det behöver inte vara svårt och dyrt att göra en förändring. Många små åtgärder kan tillsammans ge en stor effekt på energianvändningen, vilket gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Minska er energianvändning

Genom att minska er energianvändning kan ni sänka era kostnader för köpt energi. Lägre energikostnader ger ökad konkurrenskraft och bidrar till stabilitet när energipriserna skiftar. Många gånger blir arbetsmiljön också bättre när energieffektiviserande åtgärder genomförs.

Kostnadsfri hjälp att spara energi och pengar

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen erbjuder små- och medelstora företag kostnadsfri, opartisk och individuell rådgivning kring energianvändning. I alla kommuner erbjuds ett rådgivningsbesök där en översyn av företagets energianvändning görs. Vid besöket pekas de stora energitjuvarna ut och smarta åtgärder som sparar pengar och energi föreslås.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Genomgång av energistatistik

  • Identifiera åtgärder som minskar din energivändning

  • Information om förnybar energiproduktion t ex solceller

  • Hur du ska tänka kring laddning av elfordon

  • Tips om bidrag som finns att söka

 

Företagsguiden

Stöd för dig som vill energieffektivisera ditt företag!

Solelportalen – vägledning om solceller

Funderar du på att skaffa solceller? Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Energismarta företag – webbutbildningar branschvis

Energimyndigheten har webbutbildningar om energieffektivisering i olika branscher i utbildningsserien Energismarta företag. Innehållet i utbildningen uppmuntrar och inspirerar till fortsatt lärande och aktiviteter.

Podcast – Hållbarhet som konkurrensfördel

I projektet Konkurrenskraft 2030 har våra kollegor på Energikontor Norr tillsammans med ett flertal samverkansparter jobbat med 35 företag från olika branscher i Norr- och Västerbotten.

Satsningar på mer hållbara boendeanläggningar föll väl ut

I slutet av 2020 och under 2021 arbetade energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän tillsammans med kommunerna och besöksnäringen inom dem, för att skapa beständigare och lönsammare verksamheter. Det var ett projekt som fick mycket gott resultat.

Samverkan mellan kommuner ska leda till mindre miljöpåverkan och starkare landsbygd

Utgångsmålet är att öka intresset för hållbarhetsfrågor och hemester eftersom turismen står för cirka åtta procent av de globala utsläppen.

– Vi behöver balansera detta inrikes och visa på att det finns väldigt fina platser att besöka på hemmaplan. Allt hänger ihop. Kortfattat handlar det inte om oss, utan om hur nästa generation ska ha det, säger Raéd Alwan, Energi- och klimatrådgivare i Skara.

Investeringsstöd uppmuntrar till fler klimatsmarta satsningar

Den som funderar på att göra en installation i sin verksamhet som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser, har möjlighet att få ekonomisk stöttning av staten via Klimatklivet samt hjälp med ansökningsprocessen1 av sin kommunala energi- och klimatrådgivare.

Klimatklivet

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Satsning på klimatsmart turism via EKR-projekt

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering.

PPV investerar för en hållbar framtid

PPV AB i Kållered tillverkar och säljer sedan mer än 50 år tillbaka skyltar i plast och plåt, framför allt vägmärken. Efter flera olika medvetna energiåtgärder hade företagets årliga energianvändning minskat kraftigt – men man ville nå ännu längre.

Säve Plantskola blir ännu grönare

Säve plantskola, som etablerades redan 1947, drivs idag vidare i modern tappning som ett familjeägt företag med fokus på att leverera perenna växter till återförsäljare och yrkesanvändare. Förutom 4,5 hektar odlingsmark har man också 7 växthus samt 500 m2 hall för maskiner, kontor och packning. Framförallt växthusen värmdes upp med hjälp av två oljepannor med en förbrukning på 7 000 liter olja/år för att hålla en frostfri miljö.