Hushåll

Att minska energianvändningen hemma och öka andelen förnybar energi kan göra att ni både minskar era kostnader och påverkar miljön mindre.

Ta hjälp av energi- och klimatrådgivarna
Energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga via telefon och e-post för privatpersoner. Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb, men det är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet.

 

Bild på en klocka och uppmaning om att använda el vid rätt tid på dygnet

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

 

En bild på en termometer och en pil som pekar ner, illustrerar att sänka värmen inomhus minskar energianvändningen för uppvärmning.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

 

Illustration på en dusch med vattendroppar, illustrerar att vi bör använda mindre varmvatten för att spara el.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

 

Illustration på en lampa, illustrerar att vi kan minska elanvändningen genom att stänga av apparater och släcka lampor.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

 

En illustration på ett hus, illustrerar att mycket av värmen i ett hus läcker ut genom fönster och dörrar.

Täta ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

 

En illustration på en kontakt med sladd, illustrerar att vi bör tänka till vad vi använder el till.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

 

Ytterligare 10 miljarder i elstöd till landets hushåll

Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

Nya föreskrifter för mätning av el

Nu finns nya föreskrifter för mätning av el publicerade på ei.se. De nya föreskrifterna har bland annat anpassats till 15 minuters avräkning i stället för den 60-minutersavräkning som används idag. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2023.

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Kommande investeringsbidrag för att byta ut direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov. Bidraget ska också kunna ges för energieffektiviserande renovering av småhus som värms upp med direktverkande el eller gas.

Solelportalen – vägledning om solceller

Funderar du på att skaffa solceller? Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Tillsammans förbättrar vi energiläget!

Nu hjälps vi åt att spara el så att vi får ett bättre läge i vinter. Vi på Energikontor Väst ställer oss bakom Energimyndighetens kampanj “Varje kilowattimme räknas”. Tillsammans kan vi förbättra energiläget – varje liten förändring gör skillnad.

Studiecirkel “Första huset”

I Alingsås arrangerar EKR varje höst en studiecirkel om att förstå och kunna hantera sitt hus. Målgruppen är i första hand nyblivna och blivande husägare. Cirkeln omfattar fyra träffar och arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.